Kokmateriālu pārvadājumi

Uzņēmums strādā transporta nozarē, kur galvenais rādītājs ir pakalpojuma kvalitāte. Jānorāda, ka SIA "ANIDAX" vienmēr ir strādājusi ar milzīgu atdevi un atbildību pret veikto darbu, kas izpaužas pārvadājuma pakalpojuma kvalitātē, kvantitātē un precizitātē, darbinieku attieksmē pret darbu, kas tiešā veidā veido uzņēmuma pakalpojuma kvalitāti. Mūsu uzņēmuma svarīgākais resurss ir mūsu cilvēki – darbinieki, kuri pie mums strādā gadiem, cilvēki, kuriem rūp sava darba kvalitāte un ieguldījums kopējā darbā, un tā ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām, kas veido uzņēmuma pakalpojuma kvalitāti.